ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ

Recent Posts

Translate

Friday, October 25, 2019

ກອງປະຊຸມປັບປຸງລະບຽບຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຂອງ 4 ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 1 ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ

8:47 PM 0
ໃນວັນທີ 26-28 ກຸມພາ 2020 ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ຂອງໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປັບປຸງລະບຽບຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຂອ...
Read More