ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ

Recent Posts

Translate

Thursday, August 20, 2020

ກອງປະຊຸມພັດທະນາຄູ່ມືບໍລິຫານການສຶກສາຂອງ 4 ວິທະຍາໄລ ແລະ 1 ໂຮງຮຽນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

7:22 AM 0
  ໃນວັນທີ 12-14 ສິງຫາ 2020 ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພັດທະນາຄູ່ມືບໍລິຫານການສຶກສາຂອງ 4 ວິທະຍາໄລ ແລະ 1 ໂຮງຮຽນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍ...
Read More

Saturday, July 11, 2020

Friday, July 10, 2020

ກອງປະຊຸມປັບປຸງຫຼັກສູດ ສາຂາກົນຈັກກະສິກໍາ ແລະ ສາຂາຊົນລະປະທານລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ

1:12 AM 1
ໃນວັນທີ 22-24/6/2020 ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຮັບເຊີນ ຈາກ 02 ວິທະຍາໄລ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປັບປຸງຫຼັກສູດສາຂາກົນຈັກກະສິກໍາ ແລະ ສາຂາຊ...
Read More

ກິດຈະກໍາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບການຈ້າງງານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແຮງງານ

1:06 AM 0
  ໃນວັນທີ 18-19/6/2020 ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທັງ 03 ສາຂາວິຊາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຈ້າງງານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແຮງ...
Read More

ກິດຈະກໍາສິ່ງແວ້ດລ້ອມ ຂອງໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ

12:54 AM 0
ໃນວັນທີ 13-17/6/2020 ນັກສຶກສາທັງໝົດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ແລະ ໄມ້ກິນໝາກ ອ້ອມສະໂມສອນ ຂອງໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນ ...
Read More

Thursday, July 9, 2020

ກິດຈະກໍາເກັບກໍາຂໍ້ມູນນັກສຶກສາປີທີ 3 ທີ່ກໍາລັງຮຽນ

7:13 AM 0
ໃນວັນທີ 25-26/6/2020 ນັກສຶກສາປີທີ 3 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ນັກສຶກສາ ທີ່ກໍາ ລັງຮຽນຢູ່ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການປະເມີນການປະກອບອ...
Read More